Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie


Nagłówek

Aktualności

Służba przygotowawcza

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Lesznie prowadzi nabór na podstawowe przeszkolenie wojskowe.

Praca sezonowa

Praca sezonowa dla młodziezy

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie szkoleń grupowych

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie zaprasza do złożenia w terminie do 12.05.2017r. propozycji szkoleniowej na zorganizowanie i przeprowadzenia szkoleń grupowych.

Nabór na szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie informuje, że prowadzi nabór na szkolenie grupowe.

Targi Pracy 2017

Dnia 26 kwietnia 2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie już po raz czwarty zorganizował Targi Pracy, na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczaka w Kościanie.

Nabor wniosków dot. refundacji pracodawcy/przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia os. bezrobotnych do 30 r. ż..

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie informuje, iż od dnia 18.04.2017 r. rozpocznie nabór wniosków dot. refundacji pracodawcy/przedsiębiorcy części kosztów wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia osób bezrobotnych do 30 roku życia.

NABÓR NA SZKOLENIA

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie informuje, że prowadzi nabór na następujące szkolenia grupowe dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie.

Dyżury niemieckiego doradcy EURES

W 2017 roku wznowiono cykl dyżurów niemieckiego doradcy EURES w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na podstawie współpracy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Niemieckim Urzędem Pracy we Frankfurcie nad Odrą.

"KIERUNEK - AKTYWIZACJA"

Fundacja AKME prowadzi nabór uczestników/czek do realizowanego w okresie od 01 listopada 2016 roku do 31 maja 2018 roku projektu pt.: „KIERUNEK – AKTYWIZACJA” RPWP.06.02.00-30-0199/15 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o projekcie "SAMODZIELNI POPRZEZ PRACĘ - AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia OD – NOWA w partnerstwie z Fundacją na rzecz integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju przedsiębiorczości VIA w okresie od dnia 01.11.2016 r. do dnia 31.08.2017 r. realizuje projekt „SAMODZIELNI POPRZEZ PRACĘ –AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę