Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kościańskim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kościańskim (V)" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę