Kontakt z pracownikami Urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie


Kontakt z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie

Wydział Organizacyjno-Prawno-Administracyjny - skład osobowy

Wydział Finansowo - Księgowy - skład osobowy

Wydział - Centrum Aktywizacji Zawodowej - skład osobowy

Wydział Instrumentów Rynku Pracy - skład osobowy

Wydział Informacji, Ewidencji i Świadczeń - skład osobowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę