Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie


Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Procedury rozpatrywania wniosków o udzielenie z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę